Mediation

Mediation komt er kort gezegd op neer dat de mediator, ofwel bemiddelaar, als onpartijdige derde, partijen begeleidt bij het zoeken naar een oplossing. Het doel is een oplossing te bereiken die voor beide partijen bevredigend is.

Mediation biedt de beste waarborg voor een normale verstandhouding na de scheiding.

De mediator zorgt ervoor dat alle problemen op tafel komen en bespreekbaar worden, en dat de beide ex-partners in goed onderling overleg zelf tot de oplossing komen. De mediator bewaakt het proces en grijpt zonodig in.

De mediation wordt afgesloten met een convenant. Dat is een overeenkomst waarin de door u gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het convenant wordt aan de rechtbank gezonden, samen met het verzoek tot echtscheiding. De rechter zal de echtscheiding uitspreken en het convenant bekrachtigen.

Voordelen zijn:

 • een door beide betrokken partijen gewenste regeling;
 • er is aandacht voor emotionele aspecten;
 • het voorkomen van dieper gaande conflicten en
 • – vaak – een beperking van de advocaatkosten.

Als u in onderling overleg tot een oplossing kunt komen, is het gemakkelijker de afspraken te accepteren en na te komen. Dit voelt immers veel beter dan wanneer een derde (de rechter) bepaalt wat u moet doen.

Mediation werkt alleen wanneer partijen bereid zijn om tot redelijke oplossingen te komen.

mediation

Contact

  Bezoekadres
  1e Dorpsstraat 22
  3701 HB Zeist

  info@c-advocaten.nl
  T 030 – 75 199 18
  F 030 – 75 229 59