Afschaffing aftrek alimentatie per 2015

Per 1 januari 2015 is de belastingaftrek voor wat betreft de kinderalimentatie volledig afgeschaft. Voor de alimentatieontvanger heeft deze wijziging geen gevolgen. Kinderalimentatie is immers niet belast volgens de inkomstenbelasting, waardoor het bruto overeengekomen bedrag gelijk is aan hetgeen de alimentatieontvanger netto overhoudt.

Indien u momenteel kinderalimentatie betaalt, bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 bruto eigenlijk teveel betaalt, omdat in het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie al rekening is gehouden met de belastingteruggave. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit ook een grond zal zijn tot verlaging van de kinderalimentatie, en zo ja, in welke gevallen. Het is in ieder geval raadzaam de aanstaande lastenverzwaring tijdig met de alimentatieontvanger te bespreken. U kunt in onderling overleg de alimentatie eventueel bijstellen en deze wijziging door de rechter laten bekrachtigen. Indien onderling geen oplossing kan worden bereikt, is het mogelijk de rechtbank te verzoeken de kinderalimentatie te wijzigen. Omdat een wijzigingsverzoek in beginsel niet met terugwerkende kracht door de rechtbank wordt toegewezen, dient u tijdig actie te ondernemen tegen de aanstaande lastenverzwaring.

geld

Contact

  Bezoekadres
  1e Dorpsstraat 22
  3701 HB Zeist

  info@c-advocaten.nl
  T 030 – 75 199 18
  F 030 – 75 229 59